TRAINING QHSE-MANAGEMENT

TRAINING QHSE-MANAGEMENT

introductie training QHSE-management

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waarin haar werknemers werken, de kwaliteit van de door haar geleverde producten of diensten en ze hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Zowel de overheid stelt hier strenge eisen aan als potentiële klanten en opdrachtgevers die hier ook enorm veel waarde aan hechten. Om deze reden werd QHSE management ontwikkeld, Quality, Health, Safety en Environment of kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu waarbij het milieu van steeds groter belang wordt.

Goed QHSE management herken je aan een bedrijf dat de kwaliteit van producten en/of diensten steeds verbetert om altijd te voldoen aan de wensen van de consument, aan optimale arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf zodat beroepsziekten en ongelukken voorkomen worden en aan het feit dat een bedrijf er alles aan doet om te vermijden dat er schade wordt aangericht aan het milieu ten gevolge van de uitvoering van haar bedrijfsprocessen. Bureau Veritas België biedt in het kader van QHSE-management u de training QHSE-manager aan.

TRAINING QHSE-MANAGER

Tijdens de training QHSE-manager tonen we u in 7 modules hoe meer inhoud te geven aan uw functie als QHSE-manager. Zo leert u de voordelen van een goed werkend managementsysteem en hoe ook het management en de medewerkers hievan bewustmaken en ze leren omgaan met eventuele weerstanden. Verder gaan we in op het opzetten, onderhouden, verbeteren en perfectioneren van het managementsysteem. Dit alles met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Daarnaast leren deelnemers ook nog over risicomanagement en het analyseren van bedreigingen binnen processen.

Omdat een QHSE-manager ook verantwoordelijk is voor het interne auditproces leert u tijdens de training ook waarop een QHSE-manager moet letten bij het samenstellen van een auditteam en wat zijn/haar rol is tijdens de voorbereiding, uitvoering en rapportage van interne audits. In de laatste module komen de verschillende communicatievormen binnen QHSE-management nog aan bod en worden handvaten aangereikt voor het opzetten en onderhouden van zowel interne als externe communicatie.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op