TRAINING KWALITEIT - ISO 9001:2015

TRAINING KWALITEIT - ISO 9001:2015

INTRODUCTIE TRAINING - ISO 9001:2015 - KWALITEIT

Eender welke organisatie, of het nu winstgeoriënteerde bedrijven zijn of overheid en non-profit instellingen, ze leveren allen producten en diensten aan opdrachtgevers, afnemers en klanten, om hen te helpen in het voorzien van een behoefte of wens. Het is noodzakelijk steeds hogere eisen en verwachtingen te stellen aan de kwaliteit van producten en diensten. Mede door de toenemende nationele en internationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zien we dat het begrip ‘kwaliteit’ zich steeds vaker vertaalt naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Willen organisaties kwaliteit leveren, dan is het belangrijk dat ze in staat zijn om middelen doelmatig in te zetten, risico’s te beheersen en organisatieprocessen te sturen. Alleen zo slagen organisaties erin om hun klanten, opdrachtgevers en afnemers écht te helpen en tevreden te stellen.

ISO 9001:2015

De internationaal erkende norm ISO 9001:2015 is vernieuwd, mede door een wending in kwaliteitsgericht denken. Tegenwoordig staan procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfsactiviteiten in het teken van continue verbeteren, klanttevredenheid, efficiëntie en risicomanagement. In een wereld waarin ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak elkaar in hoog tempo afwisselen is het heel belangrijk voor organisaties om zich op deze gebieden te onderscheiden van hun concurrenten. Om die reden is de ISO 9001 methodiek actueler dan ooit.

Norminhoud

Het schema van de norm ISO 9001 is opgebouwd rondom een aantal kernfactoren die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer bepaald de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015 versie van ISO 9001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en het managen van potentiële bedrijfsrisico’s. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

Trainingsmogelijkheden

Op zoek naar een training in ISO 9001:2015? Kies uit volgende drie opties:

1. Interpretatie ISO 9001

2. Interne Auditor Training ISO 9001:2015

3. Lead Auditor Training ISO 9001:2015 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 9001

De benaming van deze training spreekt voor zich, u leert de eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren. Gedurende de training gaan we dieper in op het doel van de eisen en hoe u deze kan vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. In een volgende fase stellen we de risico’s van de normeisen vast die gebruikt worden bij het opzetten en verbeteren van uw bedrijfsprocessen of worden omgezet in auditvragen. Op deze manier kunnen we een grote bijdrage leveren aan het verbetertraject van uw organisatie.

Interne Auditor Training ISO 9001:2015

U leert tijdens deze training de eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren en te vertalen naar uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbovenop leert u hoe de normeisen te vertalen naar verificatiepunten waartegen kan geaudit worden. Op deze manier kan u een nog grotere bijdrage leveren aan het verbetertraject van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u in het auditvaardighedenonderdeel zowel de principes en uitvoering van audits begrijpen als audits plannen en voorbereiden. Verder leert u hoe een audit uit te voeren, objectief bewijs te verzamelen en deze bewijzen op correcte wijze te rapporteren. U zal ook in staat zijn om aan het einde van de cyclus corrigerende maatregelen te beoordelen.

Lead Auditor Training ISO 9001:2015

De training start met het behandelen van de ISO 9001:2015 normeisen door de ogen van een auditor. Verder duiken we uitgebreid in het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Daarbovenop wordt de nadruk nog meer gelegd op de vertaling van de theorie naar de praktijk in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. Gedurende gans de training reiken we u handvaten aan om als teamleider op te treden. Om na te gaan of u voldoet aan de eigenschappen van een auditor wordt u tijdens de training beoordeeld en dient u aan het einde van de training een schriftelijk examen af te leggen. Geslaagd voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen? Proficiat, u ontvangt een certificaat waarmee u zich kan registreren bij het IRCA.

Accreditatie

Al onze Lead Auditor trainingen vallen onder de IRCA accreditatie.
 

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op