KMOP

KMOP

INTRODUCTIE KMOP

KMOP ofwel de KMO-Portefeuille werd in 2014 in het leven geroepen door VLAIO, het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren met als doel de economie een duwtje in de rug te geven. Dankzij deze KMO-Portefeuille kunnen Kleine en Middelgrote Ondernemingen die bij een geregistreerde dienstverlener een opleiding volgen en/of advies inwinnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Om zich als onderneming te registreren als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille, moet u aantonen dat u voldoet aan de KMOP-norm, een door de Vlaamse overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden. Hiervoor dient een audit doorlopen worden, waarvoor u bij ons terecht kan. 
Bureau Veritas werd immers door VLAIO aangesteld als auditbureau voor de KMO-Portefeuille.

KMOP TOEPASSINGSGEBIED

Voor ondernemingen die advies geven aan en/of opleidingen opzetten bij kmo's en beoefenaars van vrije beroepen.

NORMINHOUD KMOP

De dienstverlener moet voldoen aan vijf basisvereisten, waarbij elke basisvereiste getoetst wordt aan de hand van verschillende indicatoren:

  • Activiteit: Wat biedt de dienstverlener aan en hoe wordt dit gecommuniceerd naar de buitenwereld?
  • Bewijs van Ervaring: Wie zijn de trainers/adviseurs en wat zijn hun kwalificaties?
  • Klanttevredenheid: Hoe meet, registreert en verwerkt de dienstverlener klanttevredenheid?
  • Kennis van de KMO-Portefeuille: Kent de dienstverlener alle vereisten van de KMO-Portefeuille?
  • Integriteit: Worden wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde handelspraktijken nageleefd?

beoordelingsTRAJECT

De duur van de audit is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie en van de dienst(en) waarvoor u zich registreert (opleiding en/of advies). Een auditbezoek neemt doorgaans één à twee dagen in beslag. Het tijdrooster aan de hand waarvan de duurtijd wordt bepaald, alsook de uurprijs zijn door VLAIO vastgelegd. Dit betekent dat de kost van de audit bij elk auditbureau dezelfde zal zijn.

Tijdens het auditbezoek zal onze auditor nagaan in welke mate u als kandidaat-dienstverlener in overeenstemming bent met de vereisten binnen de norm. Aan de hand van de scores voor de indicatoren zal de auditor, in samenspraak met de certificatie commissie, een uitspraak doen over het al dan niet voldoen aan de afzonderlijke vereisten en het voldoen aan de kmop-norm als geheel. De bevoegde minister beslist dan op basis van het auditrapport over de registratie. Na een positieve beslissing wordt de registratieaanvraag afgerond en krijgt u de erkenning voor de KMO-Portefuille, met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Meer informatie over de registratieprocedure en het verloop van de audit kan u terugvinden op de VLAIO-website.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op