Assessment Duurzaam Ondernemerschap Leveranciers McDonald’s - SWA

Assessment Duurzaam Ondernemerschap Leveranciers McDonald’s - SWA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem gebruikte begrip duurzaamheid hebben de laatste decennia een prominente plaats ingenomen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. MVO is zelfs zo aanwezig dat het tegenwoordig bij veel organisaties deel uit maakt van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Het feit dat de overheid en het bedrijfsleven in toenemende mate en in breed verband MVO als een kritische succesvoorwaarde beschouwen ligt deels mee aan de grondslag van deze ontwikkeling. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

MCDONALD’S SUPPLIER WORKPLACE ACCOUNTABILITY(SWA)

Het McDonald’s concern geeft in internationaal verband op brede en gevarieerde wijze invulling aan MVO-beleid en vergelijkbare initiatieven. Vanuit het streven naar de gehele productieketen actief te betrekken in MVO, past het bedrijf deze eigen vorm van duurzaam ondernemerschap toe op zowel de eigen organisatie als op de leveranciers.

Voor leveranciers heeft McDonald’s een niet-vrijblijvende gedragscode ontwikkeld, nl. de Mc Donald’s Supplier Code of Conduct. Deze dient als vertrekpunt en als maatstaf betreffende concrete maatregelen op MVO gerelateerde onderwerpen, welke de basis vormt voor de onafhankelijke, externe beoordeling van prestaties van leveranciers rond praktische aspecten in de bedrijfsvoering.

NORMINHOUD

Onvoorwaardelijke naleving van de gedragscode voor leveranciers staat centraal in het McDonald’s Supplier Workplace Accountability (SWA) toetsingskader. Hierbij wordt naast de vier hoofdthema’s: mensenrechten, waaronder arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden (gezondheid en veiligheid), milieumanagement en zakelijke integriteit ook de nadruk gelegd op het naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving en een procesmatige aanpak gericht op continue verbetering.

TOEPASSINGSGEBIED

Het normenkader van McDonald’s SWA is van toepassing op alle leveranciers die rechtstreeks producten leveren aan het McDonald’s concern, zoals ingrediënten voor voedingsmiddelen, papier en verpakkingsmateriaal, non-food consumentenartikelen, uniformen, apparatuur en installaties.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een externe assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van McDonald’s SWA en volgt een door de opdrachtgever McDonald’s bepaald patroon. Na een self-assesment door de betrokken leverancier starten we het beoordelingstraject met het uitvoeren van een eerste toetsing. Het vervolgtraject van de externe toetsing wordt door McDonald’s bepaald op basis van de resultaten verkregen uit deze assesment en kan na 1, 2 of 3 jaar plaatsvinden.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke  u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan Het McDonald’s Supplier Workplace Accountability toepassen als een op zichzelf staand normenkader, maar combinaties met algemene managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn ook mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op