impartiality en accreditatie

Impartiality en Accreditatie Bureau Veritas België

Inleiding 

Eén van de kernwaarden van Bureau Veritas en ook een sleutelelement van onze ethische code is onpartijdigheid. Het is daarom essentieel voor Bureau Veritas om eventuele belangenconflicten te beheren om de onpartijdigheid van de verrichte inspectie-, audit- en certificeringsdiensten van Bureau Veritas te waarborgen.

Dit is om de objectiviteit en het merk van Bureau Veritas te beschermen, de klanttevredenheid te waarborgen en te voldoen aan de regels van accreditatie en regelgevende instanties.

Bureau Veritas heeft een strikt onpartijdigheidsbeleid vastgesteld en houdt dit nauwlettend in de gaten door zowel interne als externe onpartijdigheidscommissies die wereldwijd zijn opgericht.

Beleidsregels

Bureau Veritas België heeft een aantal beleidsregels vastgesteld die als algemene uitgangspunten fungeren in de uitoefening van dienstverlening: 

- Voldoen aan de eisen die accreditatienormen en wet- en regelgeving stellen
- Waar accreditatie waarde toevoegt aan de dienstverlening zal accreditatie worden nagestreefd
- Inhoudelijke beoordeling van uitgevoerde dienstverlening en de beslissing door afgifte van een certificaat wordt door een onafhankelijke, terzake kundige specialist op het betrokken vakgebied uitgevoerd
- Waar mogelijk wordt voor de klant een efficiënte combinatie van dienstverlening nagestreefd

Opdrachtgevers en belanghebbenden (context)

Bureau Veritas België houdt bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van haar opdrachtgevers rekening met de belangen van zowel haar klanten als de belangen van de bij de klant betrokken partijen als onderdeel van de contextanalyse.

Aangemelde instantie (Notified Body)

Bureau Veritas België is voor enkele Europese richtlijnen "Notified Body". Dat betekent dat Bureau Veritas door de overheid is aangewezen om wettelijke regels te toetsen, gebaseerd op Europese richtlijnen zoals PED, TPED. Met deze aanmeldingen opereert Bureau Veritas als aangemelde instantie.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar Notified Body database van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Accreditatie

De website van de Belgische accreditatie instelling BELAC biedt u, onafhankelijk van de informatie op de website van Bureau Veritas België, inzicht in de lopende accreditaties van onze organisatie. Gedetailleerde informatie over de geaccrediteerde scope van activiteiten van Bureau Vertias België kunt u herleiden op de website van de BELAC op www.belac.be – aan de hand van het volgende accreditatiekenmerk 123-INSP.

Voor informatie over de overige accreditaties van Bureau Veritas als mondiale organisatie verwijzen wij u graag naar de website van de betreffende accreditatieinstelling.

Via onderstaande button kunt u onze accreditaties inzien. 

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op