Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek

Schakel- en verdeelinrichtingen en Regel- en besturingskasten

Uit het dagelijks beheer van elektrische installaties is thermografie met een thermografische camera niet meer weg te denken. Deze thermografische camera kan veilig worden toegepast voor temperatuurmeting van een aansluiting of component in een elektrische installatie en is relatief makkelijk in gebruik.

Thermografie is een passieve en contactloze meetmethode wat wil zeggen dat de elektrische installatie niet hoeft uitgeschakeld te worden. Integendeel, het is belangrijk dat de installatie tijdens de meting zoveel mogelijk belast wordt. Alleen op die manier kan er een duidelijk beeld weergegeven worden over de staat van de elektrische installatie. Let wel, het thermografisch onderzoek van een elektrische installatie is altijd een momentopname.

HET DOEL VAN THERMOGRAFIE

Thermografisch onderzoek van een elektrische installatie heeft als doel het vroegtijdig opsporen en detecteren van slechte elektrische verbindingen, oververhitting van elektrische componenten, defecte componenten, ongelijke - en/of overbelasting en ontwerpfouten.

Temperaturen die wijzen op een defect met als mogelijk gevolg een te hoge temperatuur of zelfs brand kunnen via thermografie gemeten worden. Op deze manier worden defecten vroegtijdig vastgesteld en kunnen storingen, (brand)schade, gevolgschade of uitval van een elektrische installatie vermeden worden.

Een thermografisch onderzoek kan apart worden uitgevoerd of in combinatie met bijvoorbeeld een periodieke NEN 3140-inspectie. In beide gevallen zal het onderzoek zich voornamelijk richten op de aanwezige schakel- en verdeelinrichtingen en/of op de binnen het bedrijf aanwezige regel- en besturingskasten.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectie bestaat uit temperatuurmeting met een warmtebeeldcamera, aanvullende stroommetingen en rapportage. De inspecteur bepaalt, in overleg met de beheerder of opdrachtgever, welke delen van de installatie wanneer worden gecontroleerd.

Beoordeling van de gemeten temperatuur en aanvullende stroommetingen bepalen eventuele directe actie of nood aan aanvullend onderzoek rond de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektrische installatie.

Na de inspectie wordt een rapport opgesteld met de resultaten van het onderzoek. Hier kan op verzoek een thermogram en digitale foto van situaties waar geen afwijkingen zijn vastgesteld, aan worden toegevoegd.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op