TRAINING VEILIGHEID – ISO 45001:2018

TRAINING VEILIGHEID – ISO 45001:2018

Introductie TRAINING VEILIGHEID – ISO 45001:2018

In de jaren ’90 ontstond een noodzaak en behoefte aan een gestructureerde aanpak voor arbeidsomstandigheden. Dit zowel op gebied van toezicht houden als op het aansturen op continue verbetering van arbeidsomstandigheden. Om die reden werd in 1999 de norm OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) ontwikkeld en in 2007 gereviseerd. Deze gold wereldwijd als leidende en breed erkende norm met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Ondertussen heeft de OHSAS plaatsgemaakt voor de ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018

In 2013 werd de aanzet gegeven naar een herziening van de OHSAS 18001:2007 met als doel uniformiteit van de interpretatie en toepassing van de norm te kunnen blijven garanderen. Dit leidde tot de ontwikkeling van de ISO 45001:2018 waarbij ook het managen, monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de juiste kaders wordt uitgevoerd. Hiervoor werden specifieke inhoudelijke aanpassingen rondom gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving dankzij toenemende inzichten aangebracht en werd het inventariseren en managen van risico’s aangepast. Deze nieuwe, vervangende norm ISO 45001:2018 wordt gekenmerkt door de toepassing van de High Level Structure (HLS) die de lijn volgt van de uniforme hoofdstructuur voor managementsysteemnormen. Afstemming en integratie met andere ISO-normen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of bijvoorbeeld ISO 55001, worden op deze manier een stuk makkelijker.

Norminhoud

De norm ISO 45001:2018 is opgebouwd rond een aantal belangrijke onderdelen van de dagelijkse bedrijfsvoering zoals: context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijfs)prestaties en (continue) verbetering.

Daarbovenop legt men nog meer de nadruk op het herkennen en aanpakken van potentiële kansen en risico’s binnen uw organisatie waarbij rekeninghouden met de verwachtingen en behoeften van alle stakeholders enorm belangrijk is.

Trainingsmogelijkheden

Op zoek naar een training in ISO 45001? Kies uit volgende twee opties:

  1. Interpretatie ISO 45001
  2. Lead Auditor Training ISO 45001:2018 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 45001

De benaming van deze training spreekt voor zich, u leert de eisen van de ISO 45001:2018 norm te interpreteren. Gedurende de training gaan we dieper in op het doel van de eisen en hoe u deze kan vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering waarbij we vooral aandacht besteden aan het maken van een RI&E (risico- inventarisatie en – evaluatie).

Lead Auditor Training ISO 45001:2018

De training start met het behandelen van de ISO 45001:2018 normeisen door de ogen van een auditor. Verder duiken we uitgebreid in het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Daarbovenop wordt de nadruk nog meer gelegd op de vertaling van de theorie naar de praktijk in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. Gedurende gans de training reiken we u handvaten aan om als teamleider op te treden. Om na te gaan of u voldoet aan de eigenschappen van een auditor wordt u tijdens de training beoordeeld en dient u aan het einde van de training een schriftelijk examen af te leggen. Geslaagd voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen? Proficiat, u ontvangt een certificaat waarmee u zich kan registreren bij het IRCA.

Accreditatie

Al onze Lead Auditor trainingen vallen onder de IRCA accreditatie.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op