TRAINING INFORMATIEBEVEILIGING

TRAINING INFORMATIE BEVEILIGING

INTRODUCTIE training informatiebeveiliging

Dankzij het internet kunnen particulieren en bedrijven eindeloos digitale informatie uitwisselen en opslaan. Dit is echter nooit zonder risico. Internetcriminelen trachten steeds gevoelige informatie zoals wachtwoorden, creditcardinformatie en persoonlijke informatie te bemachtigen. Dit maakt het eens zo belangrijk dat bedrijven de verantwoordelijkheid op zich nemen om hun klanten en personeel hiertegen te beschermen via sterke informatiebeveiliging.

Om gevolgen van beveiligingsincidenten tot een aanvaardbaar niveau te beperken werden verschillende wetten ontwikkeld zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecom wet en de Sarbanes-Oxley wet. Naast risico’s voor klanten en personeel kunnen de gevolgen van een datalek ook voor bedrijven een grote impact hebben. Hier denken we dan aan financiële gevolgen, verlies van klantgegevens, dalend vertrouwen van klanten en zelfs het volledig stilvallen van een organisatie.

VIB-CLASSIFICATIE

VIB-classificatie wordt gebruikt om vooraf een aanvaardbaar beveiligingsniveau van alle informatie dat een bedrijf verwerkt vast te stellen. VIB staat voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. ‘Vertrouwelijkheid’ wijst op het feit dat men ervoor zorgt dat informatie enkel toegankelijk is voor bevoegde personen, ‘integriteit’ slaat op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie en informatieverwerking terwijl ‘beschikbaarheid’ erop toeziet dat bevoegde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot de informatie en informatiesystemen.

TRAININGSMOGELIJKHEDEN ISO 27001

Alle bovengenoemde zaken zijn nodig om te voldoen aan de internationaal geldende certificatienorm ISO 27001 betreffende informatiebeveiliging. Bureau Veritas helpt u bij het leren interpreteren van deze normeisen via trainingen met specifieke focus op ISO 27001. Naast het interpreteren van de normeisen leert u in onze trainingen ook hoe de normeisen te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering waarbij we vooral aandacht besteden aan de risicoanalyse van informatiebeveiliging.

ACCREDITATIE

Al onze Lead Auditor trainingen vallen onder de IRCA accreditatie.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op