TRAINING MILIEU - ISO 14001:2015 

TRAINING MILIEU - ISO 14001:2015 

INTRODUCTIE TRAINING - ISO 14001:2015 - Milieu

Doorheen de jaren is het besef gegroeid dat bescherming van het milieu en het terugdringen van de milieubelasting een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van zowel nationale en internationale overheden als van bedrijven. Omdat MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol innemen hebben nationale en internationale initiatieven gezorgd voor een verdere structurering van de milieuwet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote investering in een sterk milieubeleid binnen bedrijven en instellingen, dat door middel van een internationaal erkende norm kan worden gecertificeerd.

ISO 14001:2015

Steeds verdere ontwikkelingen in milieugericht denken hebben gezorgd voor de laatse nieuwe versie van de internationaal erkende norm ISO 14001:2015. De procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfsactiviteiten staan in het teken van voortdurende verbetering, klanttevredenheid, efficiëntie en risicomanagement waarbij men uiteraard ook moet voldoen aan de wet- en regelgeving. De norm ISO 14001 is actueler dan ooit omdat men steeds harder op zoek gaat naar en inzet in, het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie als basis voor duurzame ontwikkeling.

Norminhoud

Het schema van de norm ISO 14001:2015 is opgebouwd rondom een aantal kernfactoren die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer bepaald de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015-versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en het managen van potentiële milieurisico’s in bedrijfsvoering. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

Trainingsmogelijkheden

Op zoek naar een training in ISO 14001:2015? Kies uit volgende twee opties:

  1. Interpretatie ISO 14001
  2. Lead Auditor Training ISO 14001:2015 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 14001

De benaming van deze training spreekt voor zich, u leert de eisen van de ISO 14001:2015 norm te interpreteren. Gedurende de training gaan we dieper in op het doel van de eisen en hoe u deze kan vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering waarbij we vooral aandacht besteden aan het maken van een milieuanalyse.

Lead Auditor Training ISO 14001:2015

Deze training begint met het behandelen van de ISO 14001:2015 normeisen door de ogen van een auditor. Verder duiken we uitgebreid in het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Daarbovenop wordt de nadruk nog meer gelegd op de vertaling van de theorie naar de praktijk in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. Gedurende gans de training reiken we u handvaten aan om als teamleider op te treden. Om na te gaan of u voldoet aan de eigenschappen van een auditor wordt u tijdens de training beoordeeld en dient u aan het einde van de training een schriftelijk examen af te leggen. Geslaagd voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen? Proficiat, u ontvangt een certificaat waarmee u zich kan registreren bij het IRCA.

Accreditatie

Al onze Lead Auditor trainingen vallen onder de IRCA accreditatie.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op