AREI laagspanning - hoogspanning

News

HET NIEUWE AREI

nov. 28 2019

Op 1 juni 2020 treedt het nieuwe AREI in werking. Na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2019 blijft het oude AREI dus nog 7 maanden van toepassing.

Omdat het AREI al dateert van 1981 en meermaals gewijzigd werd waardoor het moeilijk leesbaar en aanpasbaar geworden is met een veel te uitgebreid toepassingsgebied heeft men deze herziening van het AREI doorgevoerd. 

Om de leesbaarheid sterk te verhogen wordt het nieuwe AREI opgesplitst in 3 boekdelen, per type installatie. Daarbovenop zijn vele definities vernieuwd en nieuwe definities ontwikkeld om onduidelijkheden weg te werken waarbij ook nog eens inhoudelijke wijzigingen aan de huidige tekst werden aangebracht. Daarbovenop is de nieuwe structuur van het AREI gebaseerd op de geharmoniseerde Europese normen van CENELEC en de EN-normen.

Nog een belangrijke aanpassing in het nieuwe AREI is het gebruik van de term risicoanalyse. Deze komt nu vele vaker voor (alleen al in deel 1 wordt deze 40 keer gebruikt) wat meer werk met zich meebrengt voor zowel de uitbaters (werkgevers) als de preventieadviseurs. Vaak gaat het echter over een uitbreiding van de verplichtingen, waarbij de regels in het AREI slechts een minimum vormen.

Meer informatie vindt u via: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/elektriciteit/controle-van-elektrische/algemeen-reglement-op-de