shutterstock_220004227_dominos_hand

News

CONTINUÏTEIT ONDER DRUK DOOR HET CORONAVIRUS? LAAT ONS U HELPEN

mrt. 18 2020

Please find English below. 

Overheden over de hele wereld stellen drastische reisbeperkingen in vanwege de coronacrisis. Hoe gerechtvaardigd dit ook is, deze maatregelen kunnen de continuïteit van ondernemingen in vele bedrijfstakken onder druk zetten. Als dit in uw bedrijf op dit moment speelt biedt Bureau Veritas als uw vertrouwde partner mogelijk een oplossing: maak gebruik van onze lokale medewerkers. Hiermee ondervangt u dat uw eigen werknemers niet kunt laten afreizen naar de verschillende bestemmingen.

MONDIAAL NETWERK VAN SPECIALISTEN

Voor ons dagelijks werk beschikt Bureau Veritas over een mondiaal netwerk van hoogopgeleide, professionele specialisten in uiteenlopende vakgebieden. Deze specialisten, zoals zeer vaardige en gekwalificeerde engineers, technici, inspecteurs, auditoren en ondersteunend personeel zijn lokaal beschikbaar en kunnen ingezet worden wanneer uw eigen specialist niet mag reizen.

Het gaat om de volgende vormen van dienstverlening:

  • (Interne) HSE audits;
  • SHOP en andere industriële inspecties
  • Hazard studies (HAZOP, HazID en LOPA)
  • TDD of Facility compliance audits
  • Inspectiediensten Brandveiligheid, Elektriciteit, SCIOS

CONTINUÏTEIT

Het is niet te voorspellen hoe lang het coronavirus invloed zal hebben op ons leven en onze economie. Wel duidelijk is dat het van cruciaal belang is om de langetermijneffecten op de business te minimaliseren. Daarbij kan Bureau Veritas u helpen. Zo kunnen lokale certificeringsspecialisten samen met u werken aan het tijdig verlengen van uw certificaten. Lokale risicospecialisten kunnen helpen het proces van vergunningverlening voor nieuwe projecten aan de gang te houden. Lokale technisch experts kunnen u helpen aan standaarden te voldoen en kwaliteit van dienst en producten te garanderen. Zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is en u het vertrouwen van uw afnemers behoudt.

GEZONDHEIDSRICHTLIJNEN

Bureau Veritas volgt in zijn bedrijfsvoering onverkort de richtlijnen van het RIVM en eventuele andere lokale instituten. We doen daarbij al het mogelijke om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

MEER WETEN?

Neem contact op voor nadere afspraken via onderstaand formulier. 
Staat de door u gewenste dienstverlening niet in de lijst hierboven, bel dan +32 (0) 3 247 94 00 voor meer informatie.

SHAPING A WORLD OF TRUST


A HELPING HAND IF COVID-19 THREATENS YOUR BUSINESS CONTINUITY

Governments around the globe are taking drastic travel measures because of the COVID-19 virus epidemic. These travel measures, as justifiable as they are, put pressure on business continuity in many industries. If your company is one of the businesses affected, your trusted partner Bureau Veritas may be able to help out: you can use our local resources instead of sending your own employees around the globe.

Global specialist network

For her daily business Bureau Veritas covers a global network of highly skilled, professional specialists in many fields. These specialists, such as highly skilled and qualified engineers, technicians, inspectors, auditors and support staff from around the world are locally available in industrial areas and can be deployed when your specialist is not allowed to travel.

Services to be considered are:

  • (Internal) HSE audits;
  • SHOP and other industrial inspections
  • Hazard studies (HAZOP, HazID and LOPA)
  • TDD or Facility compliance audits
  • Inspection services Fire, Electrical, SCIOS

Continuity

Its unpredictable how long the Corona virus will affect our lives and our economy. At the same time, it’s adamant to minimize the impact on business for the longer term. That’s where Bureau Veritas may be able to help. Local certification specialists, for example, can make sure that your certificates remain valid. Local hazard specialists are able to help you acquire permits for new business. Local technical experts can help you meet standards and ensure quality of work and goods. We are here to do everything we can to help you continue your business and maintain the trust of your customers.

Health and Safety

In all our operations Bureau Veritas and our specialists will follow the guidelines by local institutes, for example the Dutch National Institute of Public Health and Environment (RIVM), doing everything we can to prevent the further spreading of the coronavirus.

More information

Contact us below contactform for further arrangements. 
If the service you need is not listed above, call +32 (0) 3 247 94 00 for further assistance.

Shaping a world of trust