Inspectie en Keuring Drukapparatuur PED

Inspectie en Keuring Drukapparatuur PED

Introductie Inspectie en Keuring Drukapparatuur PED

Vereniging Bureau Veritas vzw is door de FOD Economie aangewezen als conformiteitsbeoordelingsinstantie voor de uitvoering van overeenstemmingsbeoordelingen van drukapparatuur conform de Europese Richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU (= KB 11 juli 2016).

Bureau Veritas kan voor u toezicht houden op uw nieuwbouwactiviteiten zoals:

  • Ontwerpbeoordeling
  • Moduleverificatie
  • Materiaalkeuze
  • Tests en inspecties tijdens fabricage
  • Kwalificeren van lasmethoden
  • Kwalificeren van lassers
  • Controle van niet-destructief onderzoek (procedures, personeel)

Na afronding van de conformiteitsbeoordeling van uw drukapparatuur, kunnen wij de keuring voor ingebruikname voor u verzorgen en de verklaring voor ingebruikname afgeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw drukapparatuur bij ingebruikame voldoet aan de essentiële veiligheidseisen en regelgeving waarna u ook het CE merk kan aanbrengen.

Werkzaamheden

Een team van gespecialiseerde deskundigen voert de werkzaamheden uit, deels vanuit  onze kantoren (ontwerpbeoordeling) en deels bij u op locatie (testen en inspecties).

Bij succesvolle afronding van de keuring wordt door ons een EG-verklaring van overeenstemming afgegeven met toestemming tot plaatsing van het Bureau Veritas Notified Body nummer 0027.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op