FSSC 22000

FSSC 22000

Het belang van voedselveiligheid voor volksgezondheid en haar invloed op de internationale handel, zorgt ervoor dat al verschillende decennia veiligheid van voedingsmiddelen hét punt van aandacht is voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie.

Hierdoor werd het wettelijk kader voor voedselveiligheid zowel in België als op Europees en wereldniveau steeds verder aangescherpt. Dit zorgde er onder meer voor dat iedere organisatie in de voedingsmiddelen sector in de Europese Unie sinds 2004 de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationele basis voor voedselveiligheid en hygiëne.

FSSC 22000

De managementsysteemnorm FSSC 22000 voor voedselveiligheid werd in 2009 geïntroduceerd met de bedoeling bredere erkenning te verkrijgen voor de ISO 22000. Dit lukte in 2010 door de erkenning van het Global Food Safety Initiative (GFSI), een internationale belangenorganisatie voor de bevordering van voedselveiligheid en harmonisatie van toetsing. De huidige normversie 4.1 ging van kracht in 2017. Vanaf 2020 mogen we alweer versie 5 verwachten. Deze is een doorontwikkeling gebaseerd op nieuwe inzichten in voedselveiligheid en hygiëne en de toepassing van een integrale, operationele aanpak van risico’s op basis van de generieke High Level Structure (HLS) van managementsysteemnormen.

NORMINHOUD

FSSC 22000 is een vervangende norm van de HACCP-certificatienorm die wordt uitgefaseerd en definitief verdwijnt in 2021. De norm biedt een integrale aanpak van risicobeheersing aan op het gebied van voedselveiligheid en bestaat uit de eisen van ISO 22000, eisen uit branche- of sectorspecifieke basisvoorwaarden en aanvullende eisen van de GFSI.

TOEPASSINGSGEBIED

De FSSC 22000 norm is net als de ISO 22000 van toepassing op alle organisaties, direct of indirect betrokken bij voedselveiligheid, doorheen alle schakels in de voedselketen. Deze kunnen zijn: voedselproducenten, producenten van diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie. Het Food Safety Management System (FSMS) volgens FSSC 22000 kan worden toegepast op eender welke organisatie binnen de voedselketen, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers of de aard van de (primaire) bedrijfsactiviteiten.

CERTIFICATIETRAJECT FSSC 22000

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van FSSC 22000 volgt hetzelfde principe als alle andere generieke managementsysteemnormen, gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, zullen we de gecertificeerde organisatie jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

Organisaties kunnen de norm FSSC 22000 inzetten als volwaardig managementsysteem, maar ook in combinatie met andere managementsysteemnormen, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), FSSC 22000 Q (kwaliteitsmodule), ISO 14001 (milieu) of ISO 45001 (gezond & veilig werken) en andere specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op