EXPEDITING

EXPEDITING

De gevolgen van een te late levering van materialen bij grote projecten zijn onoverzienbaar zowel op gebied van kosten als van veiligheid. Het is belangrijk dat leveringsprogressie nauwlettend wordt opgevolgd waarbij mogelijke issues die vertraging kunnen opleveren geïdentificeerd en aangepakt worden binnen een redelijke termijn om de impact op de gehele planning te minimaliseren. Meer nog het is bepalend voor het succes van een project.

EXPEDITING

Expediting concentreert zich voornamelijk op het verifiëren en rapporteren van de te respecteren contractueel vastgelegde leveringstermijn waarbij indien nodig met de fabrikant wordt onderhandeld om bij eventuele vertraging de nodige correctieve acties toe te passen om alsnog de contractueel vastgelegde leveringstermijn zo goed als mogelijk te respecteren. De controles gebeuren zowel tijdens het fabricageproces als tijdens de testfases en bij de verzendingsvoorbereidingen om zo het best mogelijke overzicht inzake leveringstijd te verkrijgen.

Onze expediting inspecteurs zijn getraind in het identificeren van kritieke knelpunten met de nodige technische kennis van fabricageprocessen van materialen om te garanderen dat zij niet enkel de oorzaak van de vertragingen identificeren maar ook bijdragen in naam van de klant tot het alsnog respecteren van de vooropgestelde leveringstermijn.

WERKZAAMHEDEN

Omdat Bureau Veritas in de meeste landen een kantoor heeft kunnen onze inspecteurs wereldwijd expediting services leveren. Hierbij gaan ze zowel visueel tijdens het fabricageproces inspecteren als alle documentatie van de fabrikant nakijken en verifiëren bij het personeel en het management.

Een expediting opdracht begint traditioneel met het bijwonen van een pre-inspectievergadering waar zowel de leverancier als de klant hun verwachtingen en noden uitspreken om aan de vooropgestelde leveringstermijn te kunnen voldoen. Eens de ontwikkeling van het materiaal gestart is zal onze inspecteur op tijd en stond een bezoek brengen aan de fabrikant om de vooruitgang tegen de vooropgestelde leveringstermijn te evalueren. Bij afwijking van de vooropgestelde leveringstermijn zal de inspecteur met het management bespreken welke acties dienen ondernomen te worden om de deadline alsnog te behalen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op