Certificering voedselveiligheid Mc Donalds SQMS

CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM MC DONALD’S SQMS

Reeds verschillende decennia is veiligheid van voedingsmiddelen hét punt van aandacht voor wereldwijd actieve (belangen)organisaties, overheden en het internationale bedrijfsleven. Centraal staat het structureel terugdringen van risico’s voor consumenten of deze risico’s reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Het allesoverheersende consumentenbelang is uitgegroeid tot een commerciële ‘license to operate’ dat bepalend is voor het succes van organisaties in de foodsector. Dit maakt dat de voedingsmiddelenindustrie, zowel van producent tot retailer als van transporteur tot fast food keten het belang van de voedselveiligheid erkent en ondersteunt overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving.

MC DONALD’S SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (SQMS) - versie 4.3

Met haar meer dan 36.000 vestigingen in ruim 100 landen is voor de fasfoodketen Mc Donald’s permanente voedselveiligheid en kwaltiteit ten behoeve van de consument van het allergrootste belang. Om deze reden ontwikkelde de keten een breed scala van normenkaders, gebaseerd op normen als ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 22000 (voedselveiligheid) enerzijds en haar bedrijfseigen richtlijnen anderzijds. Naast Mc Donald’s SQMS hebben ze normenkaders zoals het Mc Donald’s Distributor Quality Management System en het Mc Donald’s Restaurant Food Safety Management System.

TOEPASSINGSGEBIED

Het normenkader van Mc Donald’s Supplier Quality Management System is van toepassing op leveranciers die rechtstreeks producten leveren aan de restaurants van het Mc Donald’s concern.

NORMINHOUD

De belangrijkste onderdelen van het normenkader van Mc Donald’s SQMS zijn: management voedselveiligheid en kwaliteit, managementverantwoordelijkheid, crisismanagement, HACCP principes, specifieke producteisen en continue verbetering.

Afhankelijk van een al geïmplementeerde en gecertificeerde certificatienorm voor voedselveiligheid (BRC, SQF, IFS of FSSC 22000) dient de leverancier aanvullend het normenkader van Mc Donald’s SQMS geheel of gedeeltelijk toe te passen en te laten toetsen.

BEOORDELINGSTRAJECT

Wanneer we spreken over een externe assesment (en dus niet over een formele certificering) volgt het beoordelingstraject van het normenkader Mc Donald’s SQMS een eigen, door de opdrachtgever Mc Donald’s bepaald traject.

Standaard voorzien we een jaarlijkse toetsing maar voor Categorie 1 leveranciers (leveranciers van producten met een verhoogd voedselveiligheidsrisico zoals vlees, vis, gevogelte, eieren en ei-producten en bakproducten) is de regel dat deze 2 maal per jaar dienen beoordeeld te worden. Op eigen verzoek kan de leverancier, afhankelijk van het beoordelingsresultaat, een certificaat bekomen. Dit certificaat heeft een oplopend niveau, van C naar A, waarbij men minimaal 70% van het maximaal behaalbare resultaat moet scoren (niveau C).

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over certificering in het algemeen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

Het toetsingskader volgens Mc Donald’s SQMS kan als een op zichzelf staand auditprogramma worden toegepast, maar ook in combinatie met algemene normen zoals ISO 9001 (kwaliteit)  of thema-specifieke normen zoals BRC Food Safety, SQF, IFS FSSC 22000 of het Mc Donald’s Social Workplace Accountability toetsingskader.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op