CERTIFICERING KWALITEITS- MANAGEMENT- SYSTEEM ISO 9001

CERTIFICERING KWALITEITS- MANAGEMENT- SYSTEEM ISO 9001

Eender welke organisatie, of het nu winstgeoriënteerde bedrijven zijn of overheid en non-profit instellingen, ze leveren allen producten en diensten aan opdrachtgevers, afnemers en klanten, om hen te helpen in het voorzien van een behoefte of wens. Het is noodzakelijk steeds hogere eisen en verwachtingen te stellen aan de kwaliteit van producten en diensten. Mede door de toenemende nationale en internationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zien we dat het begrip ‘kwaliteit’ zich steeds vaker vertaalt naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Willen organisaties kwaliteit leveren, dan is het belangrijk dat ze in staat zijn om middelen doelmatig in te zetten, risico’s te beheersen en organisatieprocessen te sturen. Alleen zo slagen organisaties erin om hun klanten, opdrachtgevers en afnemers écht te helpen en tevreden te stellen.

ISO 9001:2015

De internationaal erkende norm ISO 9001:2015 is vernieuwd, mede door een wending in kwaliteitsgericht denken. Tegenwoordig staan procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfs- activiteiten in het teken van continue verbeteren, klanttevredenheid, efficiëntie en risicomanagement. In een wereld waarin ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak elkaar in hoog tempo afwisselen is het heel belangrijk voor organisaties om zich op deze gebieden te onderscheiden van hun concurrenten. Om die reden is de ISO 9001 methodiek actueler dan ooit.

TOEPASSINGSGEBIED ISO 9001

De methodiek van de certificatienorm ISO 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op eender welke organisatie, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD ISO 9001

Het schema van de norm ISO 9001 is opgebouwd rondom een aantal kernfactoren die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer bepaald de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015 versie van ISO 9001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en het managen van potentiële bedrijfsrisico’s. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Operationeel verloopt het certificatietraject rondom deze norm in grote lijnen hetzelfde als bij elke willekeurige ISO-norm. Het traject is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan zeker onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN ISO 9001:2015

De norm ISO 9001:2015 (kwaliteit) kent dezelfde basisstructuur als bijvoorbeeld de normen ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (veiligheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 50001 (energiemanagement). Dit maakt dat de ISO 9001 norm ook in combinatie kan worden ingezet met één of meerdere van bovengenoemde ISO normen. Daarnaast kan de norm ook gecombineerd worden met andere nationale, internationale of branchespecifieke normen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op