Certificering Gezond & Veilig Werken ISO 45001:2018

Certificering Gezond & Veilig Werken ISO 45001:2018

INTRODUCTIE Certificering Gezond & Veilig Werken ISO 45001:2018

De voorloper van de ISO 45001:2018 was de norm OHSAS 18001, ontwikkeld in 1999 omwille van de nood en behoefte in de jaren ‘90 aan een gestructureerde aanpak met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Dit zowel op het gebied van toezicht houden als op het aansturen van continue verbetering van deze arbeidsomstandigheden. In 2007 onderging de OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assesment Series) nog een revisie. Wereldwijd was dit de leidende norm op het gebied van arbeidsomstandigheden, tot de introductie van de ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018

In 2013 werd echter de aanzet gegeven tot een herziening van de OHSAS 18001:2007 om uniformiteit van de interpretatie en toepassing van de norm te kunnen blijven garanderen. Op die manier kan het managen, monitoren en verbeteren van de arbeidsomstandigheden steeds binnen de juiste kaders uitgevoerd worden. Dit heeft uiteindelijk tot de ISO 45001:2018 geleid.

Steeds groeiend inzicht in gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving en in het inventariseren en managen van risico’s heeft ervoor gezorgd dat specifieke inhoudelijke onderdelen werden aangepast. Daarbovenop wordt de nieuwe, vervangende norm ISO 45001:2018 gekenmerkt door de toepassing van High Level Structure (HLS). Omdat deze methodiek overeenstemt met de uniforme hoofdstructuur voor management- en systeemnormen is de integratie met andere ISO normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of bijvoorbeeld de ISO 55001 sterk vergemakkelijkt.

TOEPASSINGSGEBIED

Dankzij het generieke karakter van de managementsysteemnorm ISO 45001 kan deze toegepast worden op eender welke organisatie, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD

ISO 45001 is een managementsysteemnorm die gericht is op gezond en veilig werken (G&VW) waardoor werkgerelateerde risico’s gereduceerd kunnen worden. Hierbij gaat het om het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en personen werkzaam onder toezicht van de organisatie.

Aangezien de norm ISO 45001 gebaseerd is op de HLS-systematiek wil dit zeggen dat deze uit 10 hoofdstukken bestaat. Hoofdstuk 4 t/m 10 komen in aanmerking om te worden getoetst tijdens het certificatietraject (zie verderop) en hebben betrekking op de volgende aspecten:

•             4 - context van de organisatie
•             5 - leiderschap en participatie van medewerkers
•             6 – planning
•             7 – ondersteuning
•             8 – uitvoering
•             9 - evaluatie van de prestaties
•           10 - verbetering

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 45001:2018 volgt het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Deze is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen waarbij we kunnen vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een (her)certificatie audit.

Graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan zeker onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 45001 kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar, mede dankzij de High Level Structuur, zijn combinaties met andere managementsysteemnormen ook mogelijk, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieumanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging) of bijvoorbeeld ISO 55001 (assetmanagement).

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op