Bezwarenmanagement

Bezwarenmanagement

Inleiding Bezwarenmanagement

Indien de klant het niet eens is met een door Bureau Veritas België genomen besluit inzake een door Bureau Veritas België uitgevoerde conformiteitsbeoordeling kan de klant bij de directie van Bureau Veritas België een bezwaar indienen.

Dit kan door het invullen van onderstaand contactformulier. Het bezwaar inclusief onderliggende documentatie (documentatie van belang voor de onderbouwing van het bezwaar) wordt door de directie in behandeling genomen.

Vervolgstappen

Indien de klant het niet eens is met een door Bureau Veritas België genomen besluit inzake een ingediend bezwaar kan een beroep worden aangetekend bij de rechtbank van Antwerpen (vestigingsplaats van Bureau Veritas België).

Een beschrijving van de werkwijze voor klachten en bezwaren is beschikbaar op aanvraag van belanghebbenden en kan worden aangevraagd via onderstaand contactformulier